Kvartalet mellom Gå-gata og E14

Detaljer

Til venstre
Til høyre

Mulighetsstudien bygger på en klassisk kvartalsstruktur med åpne næringsarealer i første etasje, og med litt oppløste boligarealer i variable høyder i etasjene over. Det er lagt inn godt med grøntareal for de planlagte 100-150 enheter.