Ree Gård

63.470632, 10.966054

Detaljer


ForrBo har på vegne av grunneier jobbet for å få deler av eiendommen inn i kommuneplanen, for boligbygging.

ForrBo jobber med eiendommen på et langsiktig perspektiv. Vi håper i et lengre tidsbilde å kunne tilby flotte boligprosjekter på Ree Gård.