Remyra

63.481022, 10.971199

Detaljer


Boligprosjekt på Remyra

På Remyra i Stjørdal har Forr-Bo et tomteareal på omtrent 18 dekar. Tomten har adkomst fra Malmtunet, og ligger flott plassert opp mot rekreasjonsområder, fritidsaktiviteter og ikke minst ball anlegget på Remyra. Tomten har flotte solforhold, og grenser opp mot eksisterende bebyggelse på Dullum.

 

I kommuneplanen for Stjørdal Kommune er tomten satt av til fremtidig boligformål. Forr-Bo planlegger også for å benytte tomten til dette formålet. Meget barnevennlig område.

 

Omkringliggende bebyggelse bærer preg av å ligge i randsonen til Stjørdal, og har et stort innslag av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Remyra vil også ta i seg boligmønsteret i den omkringliggende bebyggelse, og ha et stort innslag av rekkehus og eneboliger. Enten kjedede, i rekke eller frittliggende.

 

Det er i dag ikke avgjort om Forr-Bo kommer til å selge ferdig utbygde boliger, eller rett og slett regulere, bygge opp vegnettet og selge tomter på Remyra. Dette vil videre utviklingsfasen gi oss svaret på.

 

Prosjektet har i dag ikke hatt reguleringsoppstart, men er under planlegging.