ByggNord

Byggnord AS ble etablert i 2012 og er et datterselskap av ForrBo-gruppen AS som ble dannet i 1985.

Vi har etter den tid etablert oss som en vital og konkurransedyktig entreprenørbedrift med kontor i Stjørdal.

 

Bedriften har faglig dyktige ansatte som til sammen har over tretti års bransjeerfaring. Våre ansatte inkluderer bl.a. byggingeniører og byggmestere.

Bedriften er godkjent våtromsbedrift for prosjektering og utførende våtrom og bad.
Vi vet at våre ansatte er bedriftens viktigste ressurs og høy fokus på helse og trivsel på arbeidsplassen er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Byggherrer og myndigheter sitt økende fokus på HMS har også bidratt til at Byggnord har løftet sitt fokus og sin kompetanse. Våre ansatte og samarbeidspartnere skal være trygge, trives og vi skal ivareta et mest mulig sikkert arbeidsmiljø på våre byggeprosjekter.
I tillegg til fysisk sikring og dokumentasjon på byggeplass, omfatter HMS- arbeidet også tilsyn med – og dokumentasjon av – at arbeidsrelaterte forhold hos våre samarbeidende firma er i samsvar med lovverk.

Byggnord samarbeider tett med Internsikring AS og HMS senteret Stjørdal.

Byggnord har som mål å følge miljøkrav. Vårt KS–system inkluderer bl.a. risikoanalyser og beredskapsplaner. I tillegg til miljøfokus i egen organisasjon, samarbeider vi med leverandører og entreprenører med miljøfokus og kompetanse

Med fokus på allsidighet, kvalitet, tillit og service, vil vi fremstå som et naturlig valg for små og store kunder. Gjennom kontinuerlig utvikling av vår tverrfaglige kompetanse, skal vi fortsatt styrke vår posisjon i markedet. Selskapet har bygd opp et renommé, en organisasjon og en stab som er i stand til å håndtere de fleste oppdrag.

Vår kompetanse er bygd opp – ett prosjekt av gangen.

Krevende kunder gir god «oppdragelse». Vi stiller derfor like høye krav til kvalitet som våre oppdragsgivere. Vi søker alltid å levere tjenester med riktig kvalitet til riktig pris, fordi vi vet at den billigste løsningen lett kan bli den dyreste.

Se mer informasjon om ByggNord på deres egen hjemmeside: www.byggnord.no