Viggja Havn

63.330101,9.9125

Detaljer

Til venstre
Til høyre

Størrelse: 100 000 til 200 000 kvm BRA


På begge sider av kommunegrensen mellom Skaun og Orkdal er et større næringsareal under planlegging. ForrBo er en av de større aktørene som planlegger det nye næringsfeltet.

Det planlegges flere varianter og løsninger for de nye næringsarealene. I dag er næringsfeltet som er under planlegging, en fjellknaus sør for E39. I fremtiden vil næringsfeltet fremstå som et stort næringsareal sør for E39, og en ny dypvannskai nord for E39. Vegsystemet og kaianlegget som planlegges skal kunne ta i mot båt trafikk, bil trafikk av alle kategorier tilknyttet sjø og E39.

Et av alternativene som også vurderes, er et større grep hvor også E39 legges om i bakkant, for å kunne etablere næringsarealene helt på nivå med den nye dypvannskaien.

Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase, men mulighetene er store, for hele Trøndelagsregionen.